Kreatív21 logo
Tartalomhoz ugrás
A weboldalunk címe:
http://kreativ21.hu
http://kreativ24.hu
http://beregiszallasok.hu

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:
Adatlap Bt , Bagi Gabriella
Székhely: Vásárosnamány Ifjuság út 32.sz.
E-mail: adatlapbt@gamil.com
A továbbiakban mint : Adatkezelő.
   

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató),  melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az  Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és  Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő  szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön)  vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel  és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes  adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő  „érintetti” jogairól.

Az Adatkezelő tiszteletban tartja  e honlapot felkereső egyének személyes  adatait és mindent megtesz annak  védelme iránt. Jelen tájékoztató és  nyilatkozat mindenekelőtt az ajánlatot kérők  személyes  adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és  védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.
   

Az Ön adatait harmadik félnek nem adjuk át, az Ön beleegyezése és hozzájárulása nélkül.
Adatlap Bt Vásárosnamény
Kardos Sándor 06 20 238 4556
Vissza a tartalomhoz